Vol 4, No 1 (2016)

Special issue: Contributions presented at the 5h Panhellenic Conference on Counceling Psychology, University of Patras, Patras, Greece, 6th – 9th November 2014. Guest Editors: Stephanos P. Vassilopoulos and Maria Malikiosi-Loizos.

Table of Contents

Stephanos P. Vassilopoulos, Maria Malikiosi-Loizos
1-3
Angeliki Gena, Petros Galanis, Erifylli Tsirempolou, Eleni Michalopoulou, Kalliopi Sarafidou
4-31
Kleopatra Diakogiorgi, Ermioni Tsiligirian
32-61
Andreas Brouzos, Stephanos P. Vassilopoulos, Kalliopi Moschou
62-76
Christos Pezirkianidis, Anastassios Stalikas, Evgenia Efstathiou, Eirini Karakasidou
77-100
Pinelopi Patrika, Eleftheria Tseliou
101-122
Anastasia Tsamparli, Elvisa Frrokaj
123-147
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy.